Wczytuję dane...
Certyfikaty ISO

Jesteśmy niezmiernie dumni z otrzymanych certyfikatów ISO świadczących o wysokiej jakość świadczonych usług oraz działań na rzecz środowiska. 

Certyfikat ISO 9001 zaświadcza o zarządzaniu jakością, a certyfikat ISO 14001 stanowi potwierdzenie wprowadzania przez nas rozwiązań służących ochronie środowiska.

 

ISO, Noble Lashes, Certyfikat

 

Certyfikat ISO 9001 poświadcza, że firma Noble Lashes spełnia międzynarodowe standardy zarządzania jakością i dąży do ciągłego doskonalenia wykonywanych usług. Norma ISO 9001 została wdrożona zarówno w sektorze produkcyjnym jak i usługowym w celu dopasowania się do wymagań rynku oraz osiągnięcia przez naszą markę zrównoważonego rozwoju. Standard ISO 9001 stanowi podstawę do opracowania, wdrożenia i certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością. 

 

ISO, Noble Lashes, Certyfikat

 

Certyfikat ISO 14001 stanowi potwierdzenie konsekwentnego wdrażania elementów zmierzających do maksymalnego ograniczenia negatywnego wpływu działań na środowisko. Celem systemu środowiskowego opartego na normie ISO 14001 jest ciągłe doskonalenie i poprawa efektów działalności środowiskowej oraz przygotowanie do reagowania w przypadku zagrożenia ekologicznego.  

Na stronie Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji możemy przeczytać:

Podstawowym celem systemu zarządzania środowiskowego jest stworzenie odpowiednich warunków do funkcjonowania organizacji w sposób, który pozwoli zminimalizować negatywne czynniki oddziałujące na środowisko naturalne. Istotą normy ISO 14001 jest wspomaganie organizacji (...) w zarządzaniu wpływem jej działań, wyrobów i usług na środowisko oraz minimalizacja tego oddziaływania i efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów.

Polityka Noble Lashes