loadingimg

Wczytuję dane...
  • pl
  • en
  • de
  • cz
  • hu
0 szt.
( 0.00 PLN )
  • Szukaj
szt. na kwotę 0.00 PLN
Program lojalnościowy

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ – PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

 

W niniejszym regulaminie (dalej „Regulamin”) akcji promocyjnej pn. „Program lojalnościowy”, (dalej „Program”), pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:

 

a.      „Sprzedawca” – Noble Group Wojciechowski sp. j. z siedzibą ul. Nowowiejska 33, 32-300 Olkusz, nr NIP: 637 219 61 03, e-mail: sklep@noblelashes.pl, tel. 507 651 424,

b.       „Sklep” - sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.noblelashes.pl oraz jej podstronach,

c.       „Klient” – każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie,

d.      „Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie Sklepu,

e.      „Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

 

§ 1

Regulamin określa warunki uzyskiwania i dysponowania punktami lojalnościowymi w Sklepie.

 

§ 2

1.      Za każde wydane 1 zł w Sklepie przez Klienta, otrzymuje on 1 punkt lojalnościowy, który zostaje przypisany do Konta.

2.      Wartość 1 punktu lojalnościowego zostaje ustalona na kwotę 0,02 zł, która może być przeznaczona przez Klienta na poczet realizacji zakupów w Sklepie, zmniejszając wysokość kwoty należnej do zapłaty z zastrzeżeniem postanowień § 3 poniżej.

3.      Klient ma możliwość dokonania płatności w sklepie z wykorzystaniem punktów lojalnościowych poprzez wybór stosownego pola w odpowiedniej zakładce Sklepu („wybierz rodzaj płatności”) w trakcie składania zamówienia.

4.      Aktualne saldo punktów uzyskanych przez Klienta oraz ich wartość jest ujawniona na stosownej podstronie Sklepu.

 

§ 3

1.      Warunkiem skorzystania z punktów lojalnościowych jest dokonanie płatności w ramach zamówienia realizowanego za pośrednictwem Sklepu w całości z wykorzystaniem punktów lojalnościowych, tj. nie jest możliwe dokonanie płatności z wykorzystaniem zarówno środków pieniężnych, jak i punktów lojalnościowych.

2.      W razie pokrycia równowartością punktów lojalnościowych wartości zamówienia, jego koszt zostaje zredukowany do kwoty 1 zł, która stanowi całość płatności, jaka winna być dokonana przez Klienta tyt. realizacji zamówienia.

3.      Punkty lojalnościowe nie mogą podlegać wymianie na gotówkę. Punkty lojalnościowe nie stanowią elektronicznego instrumentu płatniczego, instrumentu pieniądza elektronicznego ani karty płatniczej.

4.      W przypadku skutecznego odstąpienia przez Klienta od umowy sprzedaży towarów zakupionych przy wykorzystaniu punktów lojalnościowych stosownie do postanowień regulaminu Sklepu i przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa, ich wartość zostaje ponownie przypisana do konta Klienta składającego oświadczenie o odstąpieniu. 

 

§ 4

1.      Program rozpoczyna swoje obowiązywanie w dniu 15.04.2017 roku.

2.      Program obowiązuje przez czas oznaczony 12 miesięcy.

3.      Możliwość realizacji transakcji z wykorzystaniem uzyskanych w trakcie obowiązywania Programu punktów lojalnościowych będzie zapewniona przez Sprzedawcę do dnia 15.04.2018 roku.

4.      Stosowanie Programu zostaje przez Sprzedawcę wyłączone w odniesieniu do umów sprzedaży hurtowej realizowanej z przedsiębiorcami.

 

 

§ 5

1.      Reklamacje dotyczące wydania, doładowania i korzystania z Karty Podarunkowej mogą być składane bezpośrednio w siedzibie Sprzedawcy, w godzinach ich otwarcia, listownie na adres siedziby Sprzedawcy lub e-mailem na adres: sklep@noblelashes.pl.

2.      W reklamacji należy podać dane kontaktowe zgłaszającego reklamację, umożliwiające udzielenie odpowiedzi, oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

3.      Wydawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

§ 6

Regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie www pod adresem https://noblelashes.plprogram-lojalnosciowy.

Jak korzystać z programu i płacić punktami? Zobacz poniższe zdjęcia.