Wczytuję dane...
Fundacja Noble Virtues

Fundacja Noble Virtues została stworzona z myślą o stylistkach rzęs. Pragniemy zapewniać jak najwyższą jakość doradztwa oraz świadczyć pomoc w zakresie przedłużania rzęs. Wartością niezwykle ważną dla naszej fundacji jest dobra praktyka, którą pragniemy rozpowszechniać dla całej branży przedłużania rzęs. 

  

Misją fundacji Noble Virtues jest działalność w zakresie promocji odpowiedzialnego społecznie biznesu i zrównoważonego rozwoju oraz etyki i dobrych praktyk w branży kosmetycznej. Naszym celem jest edukacja, promocja etyki i dobrych praktyk w branży kosmetycznej, promowanie uczciwości oraz szacunku w stosunku do klienta zabiegów kosmetycznych. Uświadamiamy oraz przeciwdziałamy złym i szkodliwym praktykom w branży kosmetycznej. Promujemy odpowiedzialne wykonywanie zawodu, jednocześnie informując o niebezpieczeństwach mogących występować podczas wykonywania zabiegów kosmetycznych bez odpowiedniego przeszkolenia i bez odpowiedniej wiedzy oraz podczas wykonywania takich zabiegów samodzielnie w domu.

 

Cele:

- promocja etyki i dobrych praktyk w biznesie kosmetycznym

- edukacja stylistek i kosmetyczek w zakresie rozwoju kosmetyki

- przeciwdziałanie złym i szkodliwym praktykom w branży kosmetycznej

- budowanie świadomości kosmetyczek i stylistek w zakresie potrzeby nieustannego rozwijania swoich umiejętności oraz kształcenia się

- popularyzowanie idei związanych z promocją branży kosmetycznej

- promowanie odpowiedzialnego wykonywania zawodu w branży kosmetycznej

- promowanie uczciwości oraz szacunku do klienta końcowego zabiegów kosmetycznych

- działania na rzecz integracji specjalistów branży kosmetycznej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między specjalistami z tego sektora

- promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa w branży kosmetycznej

- gromadzenie i wypracowywanie środków materialnych z przeznaczeniem na organizowanie, finansowanie i wspomaganie działań na rzecz środowiska kosmetycznego

- wspieranie i upowszechnianie zabiegów kosmetycznych

- propagowanie i tworzenie platform komunikacji dotyczących branży kosmetycznej

- informowanie oraz aktywizacja dialogu o problemach dotyczących branży kosmetycznej i metodach ich rozwiązywania

 

Realizacje:

- promocja zagadnień dotyczących branży kosmetycznej

- akcje informacyjne i edukacyjne branży kosmetycznej

tworzenie edukacyjnych postów oraz materiałów wideo

- propagowanie dobrych praktyk w biznesie kosmetycznym na eventach i konferencjach kosmetycznych oraz w sieci w tym przy wykorzystaniu reklam i płatnych kampanii

- aktywne zachęcanie do szkoleń kosmetyczek oraz stylistek

- działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym szczególnie rozwój przedsiębiorczości w branży kosmetycznej

- działalność wspomagająca rozwój i innowacyjność branży kosmetycznej

- organizowanie i dofinansowywanie działalności branży kosmetycznej

- uczestniczenie w projektowaniu, produkcji i udostępnieniu odpowiednich materiałów dla celów edukacyjnych, kampanii, wystaw i środków przekazu, aby wzmacniać  szerzyć etykę w branży kosmetycznej

- aktywizacja środowisk polonijnych w dziedzinie kosmetyki

- finansowanie działań i projektów związanych z promocją branży kosmetycznej

- współdziałanie z innymi organizacjami promującymi etykę i dobre praktyki w branży kosmetycznej

- prowadzenie kampanii i projektów dotyczących rozwoju i innowacji w branży kosmetycznej

- wspieranie przedsiębiorców działających na rzecz szeroko rozumianej kosmetyki

 

Zysk ze sprzedaży wspiera: 

- tworzenie filmów edukacyjnych

- publikacje w prasie

- edukacyjne wpisy na blogu

- tworzenie materiałów pomocniczych dla stylistek rzęs - między innymi Jak wypromować salon kosmetyczny? oraz Złote zasady profesjonalnej obsługi klienta

- współtworzenie raportów dotyczących stylistek rzęs (Poznaj bliżej stylistkę rzęs)

- wspieranie szkoleń z przedłużania rzęs (zapewnianie materiałów szkoleniowych)

- wspieranie mistrzostw i konferencji

- akcje edukacyjne dla stylistek rzęs Lash Meetup