Koszyk
0

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Noble Lashes

I. Definicje.

§ 1
W niniejszym regulaminie sklepu internetowego www.noblelashes.pl, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:
a. „Sprzedawca” – NOBLE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Olkuszu, adres ul. Nowowiejska 33, 32-300 Olkusz, NIP: 637 220 92 02, KRS 0000821597, REGON: 385198239, e-mail: sklep@noblelashes.pl, tel. 500 045 413, Messegner: Noble Lashes,
b. „Sklep” - sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.noblelashes.pl oraz jej podstronach, oferujący produkty do przedłużania rzęs marki NobleLashes, w szczególności takie jak: rzęsy, kleje do rzęs, akcesoria i inne produkty służące do przedłużania rzęs oraz do zabiegu liftingu i laminacji oraz microblading’u.
c. „Klient” – każdy podmiot zawierający ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta w Sklepie lub umowę sprzedaży towaru z oferty Sklepu.
d. „Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, umożliwiające w szczególności rejestrację swoich zamówień, podgląd do poprzednich zamówień, podgląd wszystkich zgód udzielonych przez klienta możliwość zapisywania kilku adresów dostaw, możliwość podpięcia indywidualnego rabatu do konta.
e. „Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
f. „Konsument-przedsiębiorca" - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


II. Postanowienia ogólne.

§ 2
Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów polegających na umożliwieniu im bezpłatnie stworzenia swego Konta w Sklepie, a następnie zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu.

§ 3
Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

§ 4
1. Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne (w tym oferty rabatów zależnych od wielkości zamówienia). Istnieje możliwość zapłaty za towary w walucie innej niż polski złoty – po wcześniejszym ustaleniu zasad zapłaty ze Sprzedawcą.
2. Podane w Sklepie ceny towarów nie obejmują kosztów przesyłki oraz opłat za niektóre formy płatności, które są wskazywane oddzielnie stosownie do treści odpowiedniej podstrony Sklepu.
3. W przypadku wprowadzenia obniżek cen towarów Sprzedawca wskazuje najniższą cenę towaru w okresie 30 dni poprzedzających wprowadzenie obniżki.

§ 5
1. Dokonanie zakupu w Sklepie możliwe jest po uprzedniej rejestracji i założeniu Konta w
Sklepie. Procedura rejestracji w Sklepie została opisana w postanowieniach części III. Regulaminu.
2. Założenie Konta w Sklepie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, co jest potwierdzane stosownym oświadczeniem składanym przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego przez osobę chcącą założyć Konto w Sklepie. Regulamin zostaje również przesłany w formie pliku pdf na adres e-mail Klienta.

§ 6
Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski oraz pozostałych państw Unii Europejskiej. Istnieje możliwość realizacji zamówienia na terenie poza Unią Europejską po wcześniejszym indywidualnym ustaleniem warunków ze Sprzedawcą.

§ 7
1. Do korzystania ze Sklepu po stronie Klienta potrzebne jest zapewnienie: dostępu do Internetu, dysponowania adresem e-mail oraz standardowego systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej.
2. Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji Klienta po zalogowaniu się do Konta, utrzymania procesu składania zamówienia oraz prowadzenia statystyk. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania.


III. Założenie Konta w Sklepie.

§ 8
Konto w Sklepie mogą założyć: osoby fizyczne posiadające co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Konto jest zakładane nieodpłatnie.

§ 9
1. Osoba chcąca zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta w Sklepie powinna kliknąć zakładkę „Rejestracja/Zarejestruj mnie” znajdującą się w odpowiedniej części stron www składających się na Sklep. Znajdujący się tam formularz stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie.
2. Następnie należy wypełnić powyższy formularz i podać w nim: adres e-mail, hasło do Konta, adres, a w stosunku do osób chcących uzyskać fakturę VAT także NIP bądź numer PESEL. Podany login oraz hasło będą po założeniu Konta służyć do logowania się na nie.

3.Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z prawidłowym świadczeniem usług objętych Regulaminem. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowej jest dobrowolne i nie jest konieczne dla zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie. W następstwie wysłania formularza, Sprzedawca wysyła do osoby chcącej założyć Konto, na wskazany adres e-mail, wiadomość potwierdzającą założenie Konta w Sklepie wraz z Regulaminem w pliku pdf.
4. Kliknięcie na przycisk „zarejestruj mnie” jest równoznaczne z przyjęciem oferty Sprzedawcy. Z tą chwilą między Sprzedawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie.

5.Jeżeli Klient jest Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu ustępu piątego niniejszego paragrafu. Postanowienia § 18 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio. 

§ 10
Klient powinien z zachowaniem należytej staranności przechowywać swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.


IV. Złożenie i przyjęcie zamówienia.

§ 11
1. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych za pośrednictwem Konta.
2. Klient ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się na własne Konto.
3. Zamówienia można składać poprzez swoje Konto przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Sprzedawca odpowiada na zamówienie w ciągu dwóch dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia.

§ 12
1. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą, Klient wybiera w Sklepie towary poprzez wybranie odpowiedniej zakładki asortymentu, a następnie kliknięcie ikony „kup teraz!” znajdującej się przy wybranym przez Klienta towarze. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.
2. Po dodaniu do koszyka wszystkich towarów, jakie Klient chce zamówić oraz po wyborze sposobu płatności oraz dostawy należy kliknąć przycisk „Przejdź dalej”. Po wybraniu sposobu dostawy oraz płatności zostanie wskazana informacja o wybranej metodzie dostawy i płatności, a także ich koszt. Zaktualizowana zostanie także wówczas kwota do zapłaty, poprzez dodanie do niej opłaty za wybrane formy płatności i dostawy. W stosownej rubryce można nanieść ewentualne uwagi do zamówienia.
3. Wyświetlone w koszyku towary wraz z podaniem ich ilości oraz cen, oraz wybrany sposób dostawy i płatności wraz z ich kosztem stanowią skierowane do Klienta przez Sprzedawcę zaproszenie do złożenia oferty zakupu tych towarów.
4. Na tym etapie składania zamówienia należy również sprawdzić jego prawidłowość oraz potwierdzić, poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdź”. Kliknięcie przycisku „Potwierdź” powoduje złożenie przez Klienta, Sprzedawcy oferty zakupu towarów znajdujących się w koszyku.
5. Po złożeniu zamówienia wyświetlona zostanie informacja potwierdzająca otrzymanie zamówienia przez Sprzedawcę, co powoduje związanie Klienta ofertą.
6. Następnie Sprzedawca potwierdzi e-mailem, wysłanym na adres mailowy podany przez Klienta w Koncie, przyjęcie oferty złożonej przez Klienta. Z chwilą wprowadzenia powyższej wiadomości e-mail do środka komunikacji elektronicznej Klienta, w taki sposób, że Klient miał możliwość zapoznania się z treścią e-maila, następuje zawarcie umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem, o ile stan magazynowy pozwala na dostawę wszystkich produktów.
§ 13
1. Klient dokonuje wyboru sposobu płatności oraz dostawy towarów. Dostępne są następujące sposoby płatności: przedpłata na konto Sprzedawcy, płatność za pośrednictwem PayPal.pl, szybki przelew Przelewy24, płatność za pobraniem. Do wyboru Klienta pozostają następujące sposoby dostawy: przesyłka kurierska, przesyłka z wykorzystaniem paczkomatu, przesyłka Pocztą Polską.
2. Koszty związane z realizacją płatności oraz dostawą towarów ponosi Klient, przy czym Sprzedawca może ustalić określony próg wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Klienta koszty dostawy lub płatności pokryje Sprzedawca. Koszty związane z dostawą oraz sposobem płatności są wyświetlane przed złożeniem przez Klienta oferty dotyczącej zakupu towarów znajdujących się w koszyku.
3. Informacja o sposobach płatności oraz dostawy towarów, progu wartości po którego przekroczeniu przez Klienta koszty dostawy lub płatności pokryje Sprzedawca oraz o kosztach towarów są dostępne w stosownej zakładce Sklepu.

§ 14
1. Klient może zgłosić żądanie wystawienia na jego rzecz faktury VAT, dokumentującej zawarcie umowy sprzedaży stosownie do obowiązujących przepisów.
2. Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.
3. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane do faktury VAT wskazane przez Klienta.
5. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy podany przez Klienta w zamówieniu.
6. Klient jest uprawniony do uzyskania faktury w formie papierowej jeśli wraz z zamówieniem przesłanym Sprzedawcy złoży oświadczenie w przedmiocie woli otrzymania faktury VAT w formie papierowej.

§ 15
1. Sprzedawca rozpocznie realizację zamówienia:
- w przypadku wyboru opcji polegającej na dokonaniu przedpłaty– po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sprzedawcy,
- w przypadku wyboru korzystania z systemu PayPal albo Przelewy24 – po autoryzacji transakcji uzyskanej przez Sprzedawce od operatora płatności,
- w przypadku wyboru opcji opłaty za pobraniem – po zawarciu umowy sprzedaży.
2. Sprzedawca zwyczajowo realizuje zamówienia w ciągu siedmiu dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności. W przypadku gdyby termin realizacji okazał się dłuższy, Sprzedawca niezwłocznie po powzięciu takiej wiadomości poinformuje o tym Klienta.


V. Konto.

§ 16
Klient może śledzić status zamówienia po zalogowaniu się do swojego Konta.

§ 17
Po zalogowaniu się do swojego Konta, Klient ma także możliwość aktualizacji swoich danych podanych przy jego zakładaniu.

VI. Gwarancja.

§ 18
1. Sprzedawca jako Gwarant udziela Klientowi gwarancji zgodności towaru z umową na nabyte przez Klienta towary. 
2. Gwarant zapewnia, że towary nadają się do normalnego funkcjonowania zgodnie z ich użytkowym przeznaczeniem.
3. Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji obejmuje tylko niezgodność towaru z umową.
4. Gwarancja nie obejmuje towaru, którego na podstawie przedłożonych dokumentów oraz danych znajdujących się na towarze, nie można zidentyfikować, jako towaru zakupionego u Gwaranta.

§ 19
1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady objętej gwarancją, Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Gwaranta na piśmie, wypełniając i wysyłając formularz reklamacyjny zawierający:
a) nazwę towaru, numer katalogowy, datę zakupu numer faktury VAT lub innego dokumentu księgowego wystawionego w związku z zakupem towaru,
b) termin ujawnienia wady,
c) na czym polegają nieprawidłowości w działaniu towaru,
d) jakie oczekiwania ma Klient co do działania Gwaranta w celu usunięcia wady, tj czy żąda naprawy czy wymiany towaru.

2. Klient może skorzystać ze wzoru formularza reklamacji, zamieszczonego pod adresem www.noblelashes.pl/formularze. W celu realizacji gwarancji Klient zobowiązany jest do udostępnienia Gwarantowi odbioru reklamowanego towaru. Koszt transportu reklamowego towaru obciąża Gwaranta.
3.W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Klienta i stwierdzenia, że reklamowany towar rzeczywiście ma wady, Gwarant zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej ceny, obniżenia ceny, naprawy bądź wymiany towaru - wedle wyboru Klienta, z tym zastrzeżeniem, że wymiana lub naprawa nie przysługuje w przypadku gdy będzie niemożliwa lub gdy będzie się wiązała ze zbyt nadmiernymi kosztami. Wówczas Gwarant zaoferuje Klientowi zwrot zapłaconej ceny lub obniżenie ceny.
4. Gwarant wykona obowiązki gwarancyjne w ciągu 14 dni roboczych licząc od dnia dostarczenia towaru przez Klienta. W przypadku, gdyby z przyczyn niezależnych od Gwaranta okazało się to niemożliwe. Gwarant jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w najszybszym możliwym terminie.
5. Po wykonaniu obowiązków gwarancyjnych. Gwarant poinformuje Klienta o wykonaniu przelewu na jego rachunek bankowy bądź o wymianie lub naprawie towaru a następnie wysłaniu go do Klienta.
6. W przypadku, gdy Gwarant dostarczy Klientowi towar wolny od wad w zamian za towar wadliwy, bieg okresu gwarancji rozpoczyna się na nowo od momentu dostarczenia towaru wolnego od wad.

§ 20
1. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy licząc od dnia wystawienia przez Gwaranta faktury VAT lub innego dokumentu księgowego za nabyty towar.
2. Uprawnienia z gwarancji będą realizowane w Polsce w siedzibie Gwaranta.
3. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Gwaranta z tytułu rękojmi.

VII. Zwroty i reklamacje.

§ 21
1. Każdemu Klientowi (bez względu na to czy spełnia definicję Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy)przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru. Jeżeli przedmiotem umowy są towary dostarczane partiami lub w częściach, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniego towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniego towaru.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a Regulaminu).
3. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, zamieszczonego pod adresem www.noblelashes.pl/formularze.
4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem umowy są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami – od chwili takiego połączenia.
6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. W przypadku zmniejszenia wartości rzeczy na skutek takiego korzystania, Sprzedawca potrąci z kwoty zwracanej płatności kwotę odpowiadającą obniżeniu wartości towaru używanego.
8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia lub w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania towaru lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej..
10. Klient powinien odesłać lub przekazać towar do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
11. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
12. Adres, na który Klient powinien dokonać zwrotu towaru to NOBLE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Nowowiejska 33, 32-300 Olkusz.
13. Pełne pouczenie o przysługującym Konsumentowi prawie do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

§ 22
1. W przypadku niezgodności towaru z umową, Klientowi przysługują środki ochrony prawnej na koszt i ze strony Sprzedającego (rękojmia). 
2. Reklamacje można składać pisemnie na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a lub mailowo na następujący adres e-mail: sklep@noblelashes.pl lub telefonicznie, bądź w innej formie.
3
. W reklamacji należy podać dane Klienta, numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować) oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
4. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.
5. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami  lub Konsumentami - Przedsiębiorcami odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na podstawie art. 558 par. 1 Kodeksu cywilnego.

VIII. Czas trwania umowy o założenie Konta.

§ 23
Umowa z Klientem o założenie Konta w Sklepie zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 24
1. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta w Sklepie poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Sprzedawcy podany w § 1 lit a, e-mailem na adres sklep@noblelashes.pl lub w innej formie. Umowa zostanie rozwiązana z chwilą otrzymania wypowiedzenia przez Sprzedawcę.
2. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o założenie Konta w Sklepie jedynie w następujących sytuacjach:
a. zakończenia przez Sprzedawcę prowadzenia Sklepu,
b. podania przez Klienta w formularzu rejestracyjnym lub przy zakupie towarów informacji o charakterze bezprawnym,
c. rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Klienta.
d. zamieszczania na stronach Sklepu treści bezprawnych (w szczególności zawierających treści wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawa innych osób) – Sprzedawca ma prawo do usunięcia lub odpowiedniej modyfikacji takich wypowiedzi.
W takim przypadku umowa o założenie Konta w Sklepie rozwiąże się z upływem tygodniowego okresu wypowiedzenia.

IX. Postanowienia końcowe.

§ 25
1. Wszelkie nagłówki użyte w treści Regulaminu mają na celu jedynie ułatwienie orientacji w jego tekście.
2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie https://noblelashes.pl/_cms/view/-7/regulamin.html
3. Polityka prywatności https://noblelashes.pl/polityka-prywatnosci.


Załącznik – Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY


Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniego towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniego towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować NOBLE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Olkuszu, adres ul. Nowowiejska 33, 32-300 Olkusz, NIP: 637 220 92 02, 500 045 413 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej https://noblelashes.pl/. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Banner dotacji
sztuczne rzęsy, przedłużanie rzęs - Noble Lashes

Drodzy Klienci,

w dniach 30-31.05 Dział Realizacji Zamówień oraz Obsługa Klienta będą nieczynne. Wszystkie zamówienia złożone w tym czasie zostaną wysłane 03.06.2024 r.

Za utrudnienia bardzo przepraszamy ❤

Zarządzaj plikami cookie

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej